Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Mölndal

Attento Small Shop Holding AB
Org.nr: 556664-5007
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva detaljhandel via butik och internet inom området tekniska tillbehör och accessoarer och franchiseverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bohusläns Symaskiner Henrik Zackrisson AB
Org.nr: 556267-9281
Bolaget skall köpa, sälja och reparera symaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gåsekilen Holding AB
Org.nr: 556352-4932
Aktiebolaget ska bedriva handel med båttillbehör och konfektion. Bedriva båtcharter och tävlingsverksamhet i segling, sjötransporter av personer och gods, anordna fisketurer och utföra bärgnings- och räddningsuppdrag til ...
Mölndals Symaskiner HB
Org.nr: 969639-0716
Försäljning och reparationer av symaskiner.
Rebol AB
Org.nr: 556247-4592
Bolaget skall bedriva agentur och partihandel inom vitvaror- och byggnadsbranschen och därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper.
Rivning, Personal, Sanering, Konsult i Sverige AB
Org.nr: 556631-0644
Bolagets verksamhet ska vara att syssla med rivning och sanering av fastigheter, personaluthyrning, administrativ förvaltning av fastigheter och bostadsrättsföreningar, äga och förvalta fastigheter och bostadsrätter, äga ...