Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Mariannelund

Elsexan AB
Org.nr: 556453-5457
Bolaget skall idka elinstallationer, handel med vitvaror, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.