Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Lund

Bernt i Lund AB
Org.nr: 556275-8705
Bolaget skall driva verksamhet med import, tillverkning, försäljning av symaskiner och sybehör, reparationsarbeten på symaskiner samt handel med värdepapper. Verksamheten skall bedrivas dels som detaljist dels såsom gros ...
Grahn's Elektriska AB
Org.nr: 556749-6095
Bolaget ska utföra elektriska installationer och övriga elarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Hyrsläp i Lund AB
Org.nr: 556593-5144
Bolaget ska bedriva köp och försäljning av fast egendom, uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Klostergatans El AB
Org.nr: 556843-7072
Bolaget ska bedriva handel med el-artiklar såsom vitvaror och lampor samt därmed förenlig verksamhet.
Långebro Kök AB
Org.nr: 556623-0230
Bolaget skall bedriva detaljistförsäljning och montering av hushållsmaskiner, köks- och toalettinredning samt byggnadssnickeri arbete och därmed förenlig verksamhet.