Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Kristinehamn

ELEKTRIKERN El o Energi i Kristinehamn AB
Org.nr: 556686-4764
Aktiebolaget ska bedriva elinstallationer, försäljning av elektriska produkter, energiprodukter, rör, och övrigt VVS-material, utföra transporttjänter samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed f ...
Elmodul i Kristinehamn AB
Org.nr: 556294-8629
att bedriva försäljning, reparationer och installationer av elektriska apparater och elmaterial