Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Kristianstad

AB ink inredning & kök
Org.nr: 556839-7094
Bolaget skall bedriva handel med inredning, vitvaror, armatur och därmed förenlig verksamhet.
Kristianstads El & Energi AB
Org.nr: 556738-0273
Bolaget ska bedriva handel med el-artiklar, utföra elinstallationer, konsultverksamhet inom vitvarubranchen, äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom ävensom idka därmed förenlig ve ...
Media Markt Kristianstad TV-Hifi-Elektro AB
Org.nr: 556812-1213
Bolaget ska såväl i grossist- som detaljhandelsled, köpa och sälja, importera och exportera mjuk- och hårdvara för datorer, elektronik och elektronisk utrustning, särskilt inom hi-fi, fotografering, video och ljud, samt ...
Miljököket i Kristianstad AB
Org.nr: 556992-3104
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av hushållsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
SCAND-ICE AB
Org.nr: 556879-9182
Företaget ska bedriva konsultverksamhet avseende affärsutveckling och försäljning för internationella tillverkande industrier. Verksamheten kommer även att innefatta diverse finansiella investeringar samt internationell ...
Svensson Arkitektur & Design AB
Org.nr: 556915-3652
Bolaget ska bedriva arkitektverksamhet, stadsplanerings- utredningar, byggnadsfunktionsutredningar samt därmed förenlig verksamhet.
Symaskinshuset HB
Org.nr: 916430-7432
Handel med symaskiner och sytillbehör
Symaskinshuset Kristianstad AB
Org.nr: 556890-5417
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med symaskiner, tyger, garner och bijouterier och därmed förenlig verksamhet.