Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Köping

Nordic Cooling Solutions AB
Org.nr: 556783-8650
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara försäljning av kyl- och frysutrustning för professionella och kommersiella bruk samt därmed förenlig verksamhet.
Takisson HB
Org.nr: 969757-0571
Försäljning och service av elektronikprodukter samt där med förenilig verksamhet.