Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Katrineholm

E H:s ELSERVICE AB
Org.nr: 556436-9279
Bolaget skall bedriva elservice, försäljning av vitvaror, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Narren Spel och Tillbehör AB
Org.nr: 556822-4058
Bolaget ska bedriva försäljning, handel och tillverkning av spel och speltillbehör, fritids- och hobbyprodukter, och då i huvudsak produkter tillhörande nämnda områden, hemelektronik såsom spel, TV-spel, dataspel, film- ...
Oppunda El AB
Org.nr: 556456-8797
Bolaget skall bedriva installation och service inom elbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
PW World i Katrineholm AB
Org.nr: 556966-4971
Bolaget ska bedriva handel med elektronisk utrustning, vitvaror, datorer samt därmed förenlig verksamhet.
QA Produktion AB
Org.nr: 556877-1041
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel och konsult- verksamhet inom elektroniska och mekaniska produkter såsom givare, mönsterkort och kretskort jämte därmed förenlig verksamhet.
Rolfs Elservice i Katrineholm AB
Org.nr: 556417-8258
Bolaget skall idka installation och service av elanläggningar handel med elektriska hushållsmaskiner, värdepappers- och fastig- hetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Zonum AB
Org.nr: 556850-6389
Bolaget ska importera livsmedel samt alkoholhaltiga drycker, import och försäljning av uppvärmningssystem för fastigheter, konsultverksamhet inom affärsutveckling och marknadsföring, fastighetsförvaltning, värdepappersfö ...