Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Huskvarna

Einarssons Hushållsmaskiner AB
Org.nr: 556310-2572
Bolaget skall bedriva handel med hushållsmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Magnus Karlsson El AB
Org.nr: 556759-8205
Bolaget ska bedriva elinstallationer, service och försäljning av elektriska varor samt därmed förenlig verksamhet.
Varland & Anefjäll Försäljnings AB
Org.nr: 556230-4393
Bolaget skall bedriva detaljhandel med hushållsmaskiner, maskiner och varor för skog och trädgård och därmed förenlig verksamhet.
Wonderful Times Group AB
Org.nr: 556684-2695
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av företrädesvis konsumentprodukter för barnfamiljer, förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.