Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Helsingborg

Begelectra Hushållsservice AB
Org.nr: 556402-8313
Bolaget skall bedriva försäljning och service av hushållsmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.
Careo AB
Org.nr: 556677-1761
Bolagets skall bedriva inköp och vidareförsäljning, till detaljister och konsumenter, av produkter för hem, trädgård och fritid.
David Ianos Kök i Helsingborg AB
Org.nr: 556838-4308
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av köksinredning och vitvaror. Äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Elatac AB
Org.nr: 556703-2361
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Home Center i Malmö AB
Org.nr: 556750-2785
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av hushållsapparater och kökssnickerier, handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kapitalvarucenter J. Bladh AB
Org.nr: 556189-4022
Bolaget skall bedriva handel med vitvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Kök & Hushåll i Trelleborg AB
Org.nr: 556782-0427
Aktiebolagets verksamhet skall bedriva marknadsföring och försäljning av hushållsapparater och kökssnickerier, handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kök & Hushåll i Ängelholm AB
Org.nr: 556679-2981
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av hushållsapparater och kökssnickerier, handel med aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kök och Hushåll i Helsingborg AB
Org.nr: 556630-9133
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av hushålls- apparater och kökssnickerier, hnadel med aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kök och Hushåll i Malmö AB
Org.nr: 556106-0624
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av hushållsapparater och kökssnickerier, handel med aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kökscentrum Södra AB
Org.nr: 556140-2230
Bolaget skall bedriva handel med kök och hushållsmaskiner samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
LANI Eltjänst Butik AB
Org.nr: 556939-6798
Bolaget skall bedriva elinstallationer, elservice samt bedriva försäljning av vitvaror och därmed förenlig verksamhet.
Uno Hallbäck AB
Org.nr: 556073-2207
Bolaget skall bedriva försäljning av radio, TV, hushållsmaskiner och därmed förenlig vekrsamhet.