Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Göteborg

Akrom i Göteborg AB
Org.nr: 556721-1536
Bolaget ska bedriva handel med elektrisk och elektronisk utrustning såsom vitvaror, hemelektronik och elmaterial, el- och teleinstallationer, värdepappers- och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Antifukt Entreprenad Svenska AB
Org.nr: 556492-8082
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende service och försäljning av avfuktningsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
CARICON ELECTRIC KB
Org.nr: 916831-7460
FÖRSÄLJNING OCH SERVICE AV ELEKTRISKA APPARATER
Chip n' Play AB
Org.nr: 556783-0038
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel och service på elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater samt därmed förenlig verksamhet.
Cyréns i Göteborg AB
Org.nr: 556225-3350
Bolagets verksamhet är försäljning och reparationer av hushållsmaskiner samt köpa, äga och förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Expresskyl Service i Göteborg AB
Org.nr: 556883-0367
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och service av kylutrustning.
Göteborgs Elrak-Specialist Johansson & Petersson KB
Org.nr: 957201-2772
FÖRSÄLJNING OCH SERVICE PÅ ELEKTRISKA RAKAPPARATER OCH CIGARRETTÄNDARE
Göteborgs Symaskinsagentur AB
Org.nr: 556191-4846
Bolaget skall driva rörelse med försäljning + service av symaskiner, dammsugare och därmed förenlig verksamhet.
Låsproffsen i Göteborg AB
Org.nr: 556678-7387
Bolagets verksamhet ska vara att utföra installationer av lås, larm, galler, försäljning av låsmaterial, låsjoursverksamhet genom låsöppningar av bilar, lägenheter, hus och företagslokaler samt idka därmed förenlig verks ...
Magasin 11 AB
Org.nr: 556653-7600
Föremål för bolagets verksamhet är inredning och espressobar och därmed förenlig verksamhet.
Nelly Electronics AB
Org.nr: 556708-6706
Bolaget skall bedriva handel med el- och elektronikprodukter främst för anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
S. Jansson Symaskins AB
Org.nr: 556332-1651
Bolaget skall bedriva försäljning av symaskiner, textilier samt hushållsapparater ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Scandbev AB
Org.nr: 559028-4815
Aktiebolaget skall bedriva import, handel och installation avseende varor och tjänster med anknytning till dryckestillverkning.
Scandbev HB
Org.nr: 969772-4681
Bolaget skall bedriva import, handel och installation avseende varor och tjänster med anknytning till dryckes- tillverkning och servering.
Siba AB
Org.nr: 556112-9742
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel till konsument och företag via e-handel och fysiska varuhus. Bolaget skall även tillhandahålla tjänster inom service, finansiering, försäkring samt konsultati ...
Svesjö Kyl & Frys AB
Org.nr: 556094-2905
Bolaget skall bedriva försäljning av hushållsmaskiner samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Teclime Holding AB
Org.nr: 556788-2864
Bolaget ska bedriva försäljning och import av hemelektronik och vitvaror såsom köksfläkt, spis, ugn, TV-apparater, förbrukningsmaterial som filter och lampor till köksfläktar, möbler, bedriva konsultverksamhet inom försä ...