Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Ängelholm

A-El Ängelholm AB
Org.nr: 556754-0272
Elinstallationer i ny och ombyggnad i hus, lager, kontor och industri och därmed förenlig verksamhet.
Klimatservice Skåne AB
Org.nr: 556756-0452
Bolaget ska bedriva försäljning och service av kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar, fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet.
Kökspunkten i Ängelholm AB
Org.nr: 556575-9759
Bolagets verksamhet är försäljning av vitvaror och därmed förenlig verksamhet.
Sjöholm & Thoor AB
Org.nr: 556585-5771
Bolaget skall driva handel med vitvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.