Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Alingsås

Elcomfortgruppen i Väst AB
Org.nr: 556757-8074
Bolagets verksamhet är köp och försäljning av vitvaror, hushållsmaskiner, värmepumpar, elektriska artiklar, kök, samt därtill hörande verksamhet.
Hembo i Alingsås AB
Org.nr: 556732-7266
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.