Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vinprovning i Karlskrona

Vinomed AB
Org.nr: 556825-6894
Bolaget ska bedriva läkarverksamhet, undervisning i vinkunskap, vinprovning och sommelierverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.