Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vindskydd i Täby

Team Tejbrant AB
Org.nr: 556218-9497
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av vindskydd och informationstavlor för den kommunala och privata sektorn ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Tejbrant Gruppen AB
Org.nr: 556614-5677
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av vindskydd och informationstavlor för den kommunala och privata sektorn, äga aktier, andelar och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.