Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vindskydd i Östersund

ARC Östersund AB
Org.nr: 556703-8004
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bygga hus, vindskydd och dylikt, att lägga tak i plåt, golv och andra ytskikt, att måla in- och utvändigt, att isolera, utföra byggnadssnickeriarbeten och andra bygg-, tak- och anläg ...