Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Viltvårdare i Vimmerby

Naturtjänst i Vimmerby AB
Org.nr: 556923-4692
Föremålet för bolagets verksamhet är jakt och viltverksamhet, skogsvård, lokalvård, trädgårdsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Scandinavian Prohunters AB
Org.nr: 556666-4909
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva viltvårdsarbeten, arrangera och sälja jakter, erbjuda konferens- och företagsarrangemang såsom jakt i Sverige och utlandet, försäljning av jakttillbehör och därmed förenli ...
Vimmerby Jakt & Vilt AB
Org.nr: 556706-0206
Bolaget ska bedriva jaktarrangemang, uppfödning och försäljning av viltprodukter samt konsultverksamhet såsom föreläsningar och annan utbildning.