Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Viltvårdare i Västerås

Bonatur i Västerås AB
Org.nr: 556705-5412
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet gällande företagsledning, administration och försäljning inom dokumenthanterings- och IT branschen, fastighetsskötsel, äga och förvalta mark, fastigheter, jaktarrend ...
Fredrik Schuberth Kurö Säteri AB
Org.nr: 556393-5120
Bolaget skall bedriva film- och TV-produktion, konsultation ljus- och ljudteknik, jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, trädgårdsodling, viltvård, jakt- och fiskearrangemang, uthyrning båtplatser samt godstransport ...
HåKa HB
Org.nr: 969676-1452
Kommunal skyddsjakt, handel med jakttillbehör och övrig förenlig utrustning.
JaktVet Mälardalen HB
Org.nr: 969714-3429
Konsultverksamhet inom djur, viltvård, djurhälsovård, veterinärmedicin och jakt. Kursverksamhet inom djur, djurhälsovård och jakt.
Percy Creutz AB
Org.nr: 556890-0038
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva köp och försäljning av värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom, konsultverksamhet inom produktion, design och försäljning av kläder och accessoarer samt driva e ...
Peter Vidlund Service AB
Org.nr: 556760-7956
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mark- och entreprenadarbeten, naturupplevelser samt yrkesfiske och därmed förenlig verksamhet.