Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Viltvårdare i Täby

MEDAXIN AB
Org.nr: 556962-5816
Företaget ska bedriva: Konsultverksamhet för industriföretag och tjänsteföretag inom områdena medicinsk teknik, bioteknik och läkemedel, samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Förvalta bolagets investeringar i andra ...