Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Viltvårdare i Stockholm

Addarsnäs Gård AB
Org.nr: 556949-2183
Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, viltförvaltning, fastighetsförvaltning, uthyrning av bostäder och lokaler samt därtill hörande verksamhet.
CWAsset AB
Org.nr: 556739-6618
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom den finansiella sektorn, bedriva verksamhet inom vinodling samt idka därmed förenlig verksamhet, fastighetsaffärer samt verksamhet relaterad till jakt och skytteträning.
FÖRVALTNINGSKBET JÄGAREN
Org.nr: 916612-1260
FÖRVÄRVA OCH FÖRVALTA FAST EGENDOM
Linds HR Konsult AB
Org.nr: 556942-5266
Erbjuda tjänster inom områdena verksamhetsutveckling, arbetsrättssliga förhandlingar,rekrytering, lönesättning och därtill närliggande tjänster. Därtill intermittent chefsuthyrning.
Modd Management AB
Org.nr: 556885-3120
Bolaget skall bedriva föreläsningar, rådgivning, utbildning, projektledning, organisationsutveckling, program- och applikationsutveckling inom IT och management, IT-förvaltning och resursuthyrning samt konsult och eventv ...
Silver porten AB
Org.nr: 559005-7013
Bolaget skall bedriva frilutfs- aktiviteter, evenemang, kursverksamhet, jakt, jaktliga arrangemang, viltvård, handel med ändamåsenliga produkter, konsultuppdrag inom jakt, vildvård, organisationsutveckling samt annan där ...
Stora Svartkrok Förvaltning AB
Org.nr: 556923-3967
Handel med värdepapper. Import och export av kläder. Rådgivning avseende företagsorganisation och därmed förenlig verksamhet. Jaktkurser. Handel med konst och antikviteter.
Svenska Viltråvaror AB
Org.nr: 556979-5171
Bolaget ska bedriva hantering, slakteri, förädling, försäljning och vidareförsäljning av viltkött, ordna jaktrelaterade event samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Vidbynäs FörvaltningsAB
Org.nr: 556543-0435
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva fastighetsutveckling, jord- och skogsbruk, verksamhetsrådgivning bl.a genom styrelseuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.