Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Viltvårdare i Nyköping

G.Forssman Gräv&Schakt AB
Org.nr: 559002-9772
Skall bedriva grävningsarbeten, schaktning, jakt och skogsvård och därmed förenlig verksamhet.
Oppeby Entreprenad AB
Org.nr: 556745-5794
Bolaget skall bedriva markplanering, grävningsarbete, hyra ut maskiner och arbetskraft för jord-, skogs- och vägarbete, jakt- och viltvård, samt hundpensionat och därmed förenlig verksamhet.
Ödesbrunn Gård HB
Org.nr: 969756-1547
Företaget ska bedriva jord- och skogsbruk och djurhållning samt tjänster inom området.