Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Viltvårdare i Landskrona

Linus Bretz AB
Org.nr: 556896-2707
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kiropraktorklinik, konsultation inom kiropraktik och rehabilitering, hälsovård, handel med värdepapper, arrendera och arrangera jakter, upplåtelse av jakt och viltvård och ...
Rönneberga Resurs AB
Org.nr: 556603-4269
Bolaget skall bedriva lantbruksrörelse, entreprenad och maskinstationsverksamhet, drift av jakt och vilthägn, försäljning av jakt och viltprodukter, konsultverksamhet inom företagsledning och informationsteknologi, äga o ...