Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Viltvårdare i Kågeröd

Vetcetera AB
Org.nr: 556775-8585
Föremålet för bolagets verksamhet är veterinärverksamhet, avelskonsultationer, jord- och skogsbruk, jakt- och viltvård, handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.