Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Viltvårdare i Järna

EPV Entreprenad AB
Org.nr: 556840-2878
Bolaget ska bedriva bygg-, mark och anläggningsentreprenader samt konsultverksamhet inom jakt, viltvård och hundkurser ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lillebror Byggpower AB
Org.nr: 556997-9031
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och montage av hus samt jakt och viltvård och därmed förenlig verksamhet.