Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Viltvårdare i Brottby

A & B Allservice HB
Org.nr: 969645-3985
Byggservice, elektronikservice och installationer, trädgårdsskötsel, städtjänst, flyttservice och bilvård. Utbildningsservice inom området säker arbetsmiljö. Jakt- och viltvård samt service och utbildning inom detta.
Brollsta Säteri AB
Org.nr: 556774-0633
Bolaget skall idka jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, hästhållning och avel, entreprenadverksamhet inom nämnda branscher, jakt, naturvård, övrig djurhållning och veterinärverksamhet samt därmed förenlig verksamh ...
SMAK av Grahn AB
Org.nr: 556878-2709
Företaget ska i huvudsak syssla med inköp, försäljning, service, import, export och konsultverksamhet av och kring betalsystem och myntopererade automater såsom jukeboxar, spel, växlingsautomater och delar därtill.