Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verktyg i Spånga

Dentatus AB
Org.nr: 556304-0640
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel och industri, främst inom dentalbranschen och inom finmekanisk verkstadsindustri samt idka därmed förenlig verksamhet.
EGC-Products Sweden AB
Org.nr: 556928-5975
Företaget ska bedriva: -Import och export samt handel med maskiner och resevdelar till storkök och köttindustri, köttkvarnar samt reservdelar, köttknivar, rostfria bänkar, vakuapparater, förvaringskylar, förpackningsmask ...
Engerdahl Holding AB
Org.nr: 556814-0478
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, uthyra och försälja maskiner och verktyg främst inom byggbranschen, bedriva ekonomisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
HBET G & G PRODUKTUTVECKLING
Org.nr: 916405-4174
KONSULTVERKSAMHET SAMT UTVECKLING OCH LANSERING AV NYA PRODUKTER AVSEENDE KLÄDER O MÖBLER SAMT TILLBEHÖR OCH VERKTYG INOM VERKSTADS-, BIL-, BYGGNADSOCH ELEKTRONIKINDUSTRIERNA SAMT *FORTS*
Hansson & Frife AB
Org.nr: 556039-9072
Bolaget skall idka handel med maskiner, verktyg, fabriksförnödenheter, järnvaror och sportartiklar och driva agenturrörelse i dessa varubranscher samt därmed förenlig verksamhet.
Hellström Finansservice AB
Org.nr: 556965-1374
Bolaget skall bedriva finansieringsverksamhet inom kreditgivning som ej kräver särskilt tillstånd, erbjuda factoring samt korttidsuthyra personal på konsultbasis samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även erbjuda ...
INDEX-TRAUB Nordic AB
Org.nr: 556085-9356
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, installation och service av verktygsmaskiner och verktyg samt därmed förenlig verksamhet.
Laifer AB
Org.nr: 559035-5219
Bolaget ska bedriva import och export samt partihandel, textil och konfektionsvaror, väskor och andra läderprodukter, vitvaror, byggmaterial, betong, metall och träprodukter, verktyg, maskiner och uthyrning och förvaltni ...
Nicma Tools AB
Org.nr: 556591-9676
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, import, export och försäljningsverksamhet avseende skärande verktyg samt mätinstrument inom metallverkstadsindustrin, samt därtill naturligt näraliggande verksamheter. Bolaget ska ...
Novator AB
Org.nr: 556378-2290
Bolaget skall bedriva verksamhet inom området skärande bearbetning, polerande bearbetning och sammanfogning, vilken verksamhet omfattar utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av specialmaskiner, verktyg ...
Pomelo HB
Org.nr: 969662-4692
Detalj och grossisthandel med hemdekorationsartiklar, krukor, vaser samt artificiella blommor. Import av presentartiklar. Grossist- och detaljistförsäljning presentartiklar. Försäljningsuppdrag av hushållsartiklar och ve ...
RBP Partners AB
Org.nr: 556703-4532
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, export- och importaffärer inom skogs- och maskinbranschen eller oförädlade och förädlade skogsprodukter, export och import av maskiner och verk ...
Spider AB
Org.nr: 556121-5384
Bolaget skall bedriva agenturfirma samt import och export av möbler, mattor, herr-, dam- och barnkläder, tyger, bilar, motorcyklar, cyklar, kristallprismor, glas- och porslinsvaror, leksaker, prydnadssaker, hushållsartik ...
Steven's Nordic AB
Org.nr: 556690-6003
Bolaget skall bedriva konsultationer inom kultur, turism och investeringar, handel med utrustning, verktyg, produkter och teknik inom konstruktion-, stål-,miljö-, energi-, telekommuniktion-, kommuniktion- och medicintekn ...