Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verktyg i Lund

Affärskultur Westerberg & Co AB
Org.nr: 556237-0758
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom området företagsledning och management, skapa och marknadsföra verktyg för marknadskommunikation samt att framställa och försälja designade kläder ävensom idka ...
AMDEX Bygg AB
Org.nr: 556978-9414
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och trädgårdsbranschen, utföra arbeten inom de nämnda branscherna, handla med byggnadsmaterial, byggmaskiner och verktyg, bedriva uthyrningsverksamhet med byggmaskiner ...
Blackwing Sweden AB
Org.nr: 556851-5273
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av sportflygplan och tillhörande utrustning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva forskning och utveckling inom UAV (Unmanned Aeri ...
CLIVUS HB
Org.nr: 969632-9284
Hälso- och sjukvård. Forskning och utveckling inom medicin, teknik och naturvetenskap. Undervisning och läromedelsproduktion inom nämnda områden. Publistisk och konstnärlig verksamhet. Jord-, trädgårds- och skogsbruk. Ha ...
DC Teknik HB
Org.nr: 969743-5940
Lantbruk. Tillverkning, underhållsarbete och försäljning av produktionsmaskiner inom verktyg och maskindetaljer för dessa samt entreprenadfordon jämte därmed förenlig verksamhet.
Emgård & Blomqvist AB
Org.nr: 556779-9761
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning och rekrytering av personal inom vård, omsorg, au pair, städ, bygg och trädgårdsservice. Vidare bedrivs det uthyrning och försäljning av maskiner och verktyg til ...
Energy Quant Solutions Sweden AB
Org.nr: 556942-6918
Aktiebolaget ska bedriva handel med ekonomiska konsulttjänster inom området kvantitativ analys och ska utveckla modeller och verktyg för värdering och riskhantering av tillgångar som handlas på finansiella marknader samt ...
Ewia AB
Org.nr: 556798-1153
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning, underhållsarbete och försäljning av produktionsmaskiner inom verkstads- och livsmedelsindustri, verktyg och maskindetaljer för dessa samt entreprenadfordon jämte där ...
GeneTunes AB
Org.nr: 556970-1369
Biomedicinsk forskning, utveckling och kommersialisering av avancerade tekniker och verktyg för att kontrollera proteiner.
NComVA AB
Org.nr: 556804-4332
Bolagets verksamhet är att utveckla, skräddarsy och sälja applikationer samt verktyg för avancerad visualisering av stora datamängder med fokus på webbaserad publicering. Användnings- områden är framförallt visualisering ...
Omik Bioscience AB
Org.nr: 556764-3902
Bolagets verksamhet ska vara att producera och sälja analys- verktyg inom den medicinska och biotekniska sektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Produktionsteknik i Lund AB
Org.nr: 556647-1636
Bolaget skall bedriva höghastighetsbearbetning aluminiumverktyg, prototyptillverkning av aluminiumdetaljer samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
SPT Plasmateknik AB
Org.nr: 556293-9453
Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja produkter baserade på plasmateknologi samt tillbehör till sådana produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Strims AB
Org.nr: 559029-2578
Syftet med bolaget är att sälja it-konsulttjänster, programvaror och tjänster till andra företag inom telekomindustrin. Som en primär aktivitet kommer de att utveckla egna verktyg och biblotek. Programvara tillgänglig fö ...
SurveyLegend AB
Org.nr: 556819-1810
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukvaror för marknadsundersökninga, konsultverksamhet avseende utveckling av hemsidor, programvara och mobila applikationer samt därmed förenlig verksamh ...
Särnstrand/Karlsson Clinical Consulting AB
Org.nr: 556930-5963
Företaget ska bedriva utveckling av medicinska verktyg och deviser, och därtill underordnade aktiviteter Design, utformning, utförande av pre-kliniska och kliniska studier och program och därtill underordnade aktiviteter ...
Willcorp AB
Org.nr: 556986-3839
Bolaget skall bedriva import och grossistverksamhet med elektronik, verktyg och fordonsreservdelar samt därmed förenlig verksamhet.