Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verktyg i Enköping

Bahco Bisov Svenska AB
Org.nr: 556577-4501
Bolaget ska bedriva produktion, utveckling och försäljning av verktyg och redskap, upplåtelser av olika former av licenser hänförliga härtill jämte annan därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta aktier i bolag so ...
ENA OCH ANNAT HB
Org.nr: 969735-2079
Handel med begagnade varor såsom möbler, verktyg, husgeråd. Turistnäring.
Euroweld Maskin och Mekanik Laine & Co HB
Org.nr: 916461-4373
Handel med maskiner, verktyg samt rep o service av dito. Tillverkn o rep av stål- och metallkonstruktioner, rörmontage till byggn o industri samt konsultarb till dito. Försäljn av brandskyddsvätska samt spec svetsmat frö ...
GN Hydraulics AB
Org.nr: 556510-6720
Bolaget skall bedriva försäljning, import och export av hydrauliska verktyg och tillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Grenfeldts Verktygsservice AB
Org.nr: 556645-4160
Bolaget skall bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet. -Verktygsslipning av spånskärande verktyg för verkstads- och snickeriindustrin. -Tillverkning av hårdmetall och snabbstålsv ...
Hagen Maskin och Verktygs AB
Org.nr: 556463-7378
Bolaget skall bedriva försäljning av maskiner och verktyg till mekanisk verkstadsindustri, försäljning av kopieringstjänster samt idka lokaluthyrning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kapman AB
Org.nr: 556115-6786
Bolaget skall direkt eller genom att äga aktier och andelar i andra företag bedriva tillverkning av och handel med verktyg samt äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
KMA Verktyg AB
Org.nr: 556749-2623
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Kolarviks Sten & Trädgård AB
Org.nr: 556739-4415
Bolaget skall bedriva mark- och anläggningsarbeten, sten- och plattläggning och enklare byggnadsarbeten, butiksförsäljning med byggnadsmaterial, marksten och plattor samt verktyg, arbetskläder och skyddsutrustning och be ...
Lidén Data Utveckling AB
Org.nr: 556415-7567
Bolaget skall utveckla datorprogram, försälja datorutrustning och datakommunikationsprodukter, utföra datakonsulttjänster och administrativa tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att idka han ...
LM Partihandel AB
Org.nr: 556973-9559
Bolaget skall bedriva dagligvaruhandel : fritidsartiklar, verktyg, schampo, grovkem, hem och hushållsartiklar, konfektion, hemtextil, förpackad livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Lundbyhandel AB
Org.nr: 559001-4253
Bolaget skall bedirva försäljning via internet med ett bransch- blandat sortiment riktat mot huvudsaklingen Gör-det-själv- marknaden samt mot B2B-marknaden (profesionella marknaden). Sortimentet omfattar allt från verkty ...
Monié Sten AB
Org.nr: 559017-3646
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadtjänster inom gräv, markanläggning samt bygg och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva butiksförsäljning med byggnadsmaterial, marksten och p ...
MR Lund Holding AB
Org.nr: 556891-9756
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hydraulik och tryckluft samt mekanisk konstruktion, utveckla, tillverka och bedriva handel med hydrualverktyg, segdragande verktyg, tryckluftsverktyg och ergonomiverktyg, äga oc ...
Pernik Handelsbolag
Org.nr: 916672-2513
Konsultverksamhet inom el- och transportbranschen. Handel med konfektion, textil, livsmedel, bilar, bildelar, radio, tv, video, köksutrustning, hushållsmaskiner, transporter, verktyg, el-, byggnads- och trädgårdsmatrial, ...
SNA Europe (Industries) AB
Org.nr: 556289-4294
Bolagets verksamhet är produktion, utveckling, marknadsföring och försäljning av metallmanufaktur-, mekaniska verkstads-, järn-, stål-, och andra metallprodukter, handverktyg och redskap till industrier, hantverkare och ...
SNA Europe (Services) AB
Org.nr: 556234-7848
Bolaget skall idka produktion, utveckling och försäljning av verktyg och redskap, upplåtelser av olika former av licenser hänförliga härtill jämte därmed förenlig verksamhet.
SNA Europe (Sweden) AB
Org.nr: 556251-0114
Bolaget skall idka försäljning av verktyg och redskap, upplåtelser av olika former av licenser hänförliga härtill jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Weelu Industrishop AB
Org.nr: 556627-8460
Bolaget skall bedriva butiksförsäljning av svets-, hydraulik- och gasutrustningar, verktyg, arbetskläder och maskiner, främst för verkstadsindustrin och byggnadsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.