Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verktyg i Arlöv

DB Försäljnings Wiedland AB
Org.nr: 556449-8243
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av maskiner, verktyg och förbrukningsartiklar till byggnadsindustrin, bedriva ut- veckling och försäljning av system och utrustning för fram- ställning av destillerat vatten och ...
Greenbolagen i Arlöv AB
Org.nr: 556258-0232
Bolaget skall framställa, idka handel med maskiner och uthyra maskiner och verktyg för plastindustrin, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Jakt Camo KB
Org.nr: 969708-6222
Fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning, handel med jakt-, fritidsutrustning, maskiner och verktyg.
Johan Green AB
Org.nr: 556747-2013
Föremålet för bolagets verksamhet är att i eget namn eller genom dotterbolag framställa, idka handel och uthyra maskiner och verktyg för plastindustrin samt leverera turn key-linjer där en eller flera detaljer tillverkas ...
Keramikon AB
Org.nr: 556974-7354
Verksamhet Import av keramiska element för pappers- och tegelindustrin, pumptillverkning, keramiska element för industriella ugnar, keramiska element för trådindustrin, keramiska isolatorer för el- och elekronikindustri ...
Niromek AB
Org.nr: 556275-8259
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad med metallegoarbeten samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Octavia AB
Org.nr: 556695-5125
Föremålet för bolagets verksamhet är att i eget namn eller genom dotterbolag framställa, idka handel och uthyra maskiner och verktyg för plastindustrin samt leverera turn key-linjer där en eller flera detaljer tillverkas ...
Per-Olof Green AB
Org.nr: 556479-5952
Föremålet för bolagets verksamhet är att i eget namn eller genom dotterbolag framställa, idka handel och uthyra maskiner och verktyg för plastindustrin samt leverera turn key-linjer där en eller flera detaljer tillverkas ...
Th. Green & Co. AB
Org.nr: 556049-1952
Bolaget skall framställa, idka handel och uthyra maskiner och verktyg för plastindustrin, samt leverera turn key-linjer där en eller flera detaljer tillverkas i plast, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt d ...
Wiedland Trading AB
Org.nr: 556113-0070
Bolaget skall bedriva köp och försäljning av maskiner, verktyg och förbrukningsartiklar till byggindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet.