Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Växjö

Akros AB
Org.nr: 556893-0811
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, med egen eller inhyrd kompetens, inom produktion, produktutveckling, kvalitet, miljö och management samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessuto ...
Arese Management Consulting AB
Org.nr: 556942-7924
Företaget skall bedriva managementkonsulting inom verksamhetsutveckling, projekt- och programledning samt förändringsledning med fokus på supply chain management och logistik. Vidare skall företaget även äga och förvalta ...
Chief Monkey AB
Org.nr: 556964-2183
Bolaget ska bedriva konsultationer inom IT- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Dzha Works AB
Org.nr: 556853-3359
Bolaget skall bedriva IT-konsultverksamhet inom företrädesvis systemutveckling, verksamhetsutveckling och projektering. Vidare skall bolaget bedriva utveckling av programvaror samt därmed förenlig verksamhet.
Ewert SocialKonsult AB
Org.nr: 556687-4425
Bolaget ska bedriva konsultativt socialt arbete, såsom handläggning av ärenden, utbildning av personal samt verksamhetsutveckling åt offentlig förvaltning och andra aktörer på marknaden tillika personaluthyrning och därm ...
Falingo AB
Org.nr: 556803-6676
Bolaget ska bedriva reklam- och mediaproduktioner främst web , tryck, film och form, utbildningsverksamhet inom fysiska utbildningar, distansutbildningar, fortbildningskurser, föreläsningsverksamhet, workshops, konferens ...
HTL Holding AB
Org.nr: 556693-8618
Bolaget skall bedriva utbildning, verksamhetsutveckling, konsulting inom området, hållbarhetsutveckling innefattande kvalitet, miljö, hälsa, säkerhet, etik och moral samt förvaltning av aktier och värdepappershandel, för ...
KlafreWik AB
Org.nr: 556816-2498
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom organisation- och verksamhetsutveckling, äga och förvalta aktier i ägarledda bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Lillebo Invest AB
Org.nr: 556672-9967
Bolaget skall bedriva tillverkning av kyl och frysanläggningar, riskkapitalplacering i onoterade tillväxt och utvecklingsföretag, konsultverksamhet avseende organisation, företagsledning, marknadsföring, produktutvecklin ...
Ljusare Framtid Karemter AB
Org.nr: 559013-7807
Konsultverksamhet inom ledarskap, verksamhetsutveckling, samhällsutveckling samt välfärdsbredband och bredbandsinfrastruktursatsningar. Handel med finansiella instrument och värdepapper.
Mikrofonden Kronoberg EF
Org.nr: 769610-5365
Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intresse genom att tillhandahålla och förmedla stöd för medlemmarnas verksamhetsutveckling. Föreningens tjänster till medlemmarna omfattar finansiering & ...
Navior AB
Org.nr: 556691-5251
Bolaget ska bedriva konsultationer inom information,IT och verksamhetsutveckling'management samt därmed förenlig verksamhet.
OEBA Solutions AB
Org.nr: 556655-9307
Bolaget ska bedriva utbildning, verksamhetsutveckling och konsulting inom området hållbarhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
PG Pax HB
Org.nr: 969652-9115
Personal- och verksamhetsutveckling.
Tigrera Holding AB
Org.nr: 556954-3407
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom branscherna IT, ekonomi och verksamhetsutveckling, samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
TivCap HB
Org.nr: 969764-9326
Företaget skall bedriva verksamhetsutveckling och administration.
Trajectory Consulting AB
Org.nr: 559014-4407
Konsulttjänster i form av mjukvaruutveckling och verksamhetsutveckling för mjukvarubolag.
VA-utveckling i Växjö AB
Org.nr: 556613-9852
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet främst inom det kommunaltekniska området, vad gäller verksamhetsutveckling med stöd av informationsteknik samt därmed förenlig verksamhet.