Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Vaxholm

AD, Analys & Design AB
Org.nr: 556595-8575
Bolagets verksamhet skall omfatta "design management", rådgivning och projektledning inom fastighets- och verksamhetsutveckling, arkitekttjänster, projektering och fastighetsekonomiska analyser i anslutning därtill, samt ...
Dtribe Communications AB
Org.nr: 556701-1910
Bolaget skall bedriva försäljning, test, marknadsföring och utveckling av tjänster och produkter inom ljud, bild, multimedia (dvd, cd, vhs, spel och programvaror för data, musik och videorelaterade produkter). Utveckling ...
Fallenius Management KB
Org.nr: 969720-8065
Verksamhetsutveckling via konsultation, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Kalander Consulting AB
Org.nr: 556742-5094
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom processtudier, verksamhetsutveckling och affärs- och IT-system samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva arrangemang av events med inriktning mot marint och alpi ...
Kerstin Edin Konsult AB
Org.nr: 556502-5714
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom tjänsteutveckling, verksamhetsutveckling och projektstyrning inom telekommunikationsområdet. Aktiebolagets verksamhet ska också vara inom friluftstjänster, konsthantverk samt ...
Mikael Eriksson Invest i Sthlm AB
Org.nr: 556695-8178
Bolaget ska bedriva import, export och handel med fritidsbåtar och båttillbehör, förmedling, uthyrning och charter av fritidsbåtar samt fastighetsförvaltning, fastighetsförmedling, fastighetsförädling och handel med fast ...
Secucon AB
Org.nr: 556965-1390
Företaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet primärt inom områdena IT-säkerhet, informationssäkerhet, riskhantering, kontinuitetsplanering samt ledning, ledarskap och verksamhetsutveckling.
VISE AB
Org.nr: 556769-5159
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom området verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Wolfbuilder AB
Org.nr: 556827-5977
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom bygg och fastighetsbranschen, dvs byggnation, konstruktion, besiktning, ledningssystem, fastighetsförvaltning, ägande av fastigheter och därmed förenlig ve ...