Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Värmdö

Alinda Projektstyrning AB
Org.nr: 556569-5870
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, produktförsäljning och utbildning inom IT- och informationssäkerhet, projektledning samt IT- och verksamhetsutveckling. Bolaget kan dessutom idka därmed förenlig verksamhet samt ä ...
Green Wall Invest AB
Org.nr: 556924-2968
Bolaget ska bedriva handel med noterade samt onoterade värdepapper samt bedriva konsultverksamhet med inrikting på verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
hard facts AB
Org.nr: 556915-9337
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och projektledning, försäljning av programvaror, utveckling och lansering av webbtjänster, handel med värdepapper, import och försäljning av sportvaror sam ...
Helgstrand Consulting AB
Org.nr: 556623-9173
Bolaget skall bedriva handel med datautrustning och därtill relaterade konsulttjänster, samt närliggande rådgivning i frågor som rör företags verksamhetsutveckling.
L For L AB
Org.nr: 556637-2941
Bolaget skall försälja konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och försäljning av ljud- och bildrelaterade produkter samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Megabright AB
Org.nr: 556719-0425
Bolaget skall bedriva kompetensutveckling och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Openhearted AB
Org.nr: 556955-9411
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom data, IT, kommunikation, projektledning, verksamhetsutveckling, utbildning, journalistik och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva utveckling för digitala pl ...
Paravel Consulting & Production AB
Org.nr: 556740-0212
Bolaget ska bedriva IT-konsulting inom projektledning och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med aktier och andra värdepapper. Bolaget ska även vara verksam inom musi ...
Progressi sthlm AB
Org.nr: 559014-6246
Bolaget ska bedriva verksamhet inom fyra olika områden: Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, förlagsverksamhet avseende böcker, webbaserad information och programvaror, utbildningsverksamhet inom området barns l ...
Totta Ogander AB
Org.nr: 556980-2753
Aktiebolaget ska bedriva häst- och stalltjänster, konsultverksamhet inom häst- och stalltjänster, konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, äga och förvalta aktier i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.