Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Vällingby

Araneum Consulting AB
Org.nr: 556963-1483
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, verksamhetsutveckling, management och IT, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Företaget ska även handla med aktier och värdepapper, samt bedriva därmed fö ...
Benni Stefanutti AB
Org.nr: 556741-5061
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, systemutveckling inom IT-området, sportfiske, kommunikation, media, management, sportfiskeguidning samt försäljning av sportfiskereds ...
Intellicon AB
Org.nr: 556885-4516
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom IT-, organisations-, affärs- och verksamhetsutveckling, handel med relaterade produkter, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Orrudden Konsult AB
Org.nr: 556915-0120
Bolaget ska verka inom kommunikation och PR, bedriva ledarskaps-, affärs- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
STQM ledarskap och verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556441-1360
Bolaget ska tillhandahålla managementtjänster inom verksamhets- utveckling, såsom ledarutveckling, medarbetarutveckling, verksamhetsstyrning och utveckling av ledningssystem samt äga och förvalta handels- och kommanditbo ...
STQM Management AB
Org.nr: 556245-4578
Bolaget skall tillhandahålla managementtjänster inom verksamhetsutveckling såsom ledar- och medarbetarutveckling, verksamhetsstyrning och utveckling av ledningssystem samt utbildningar inom nämnda områden, äga och förval ...
Sven Håkansson Konsult AB
Org.nr: 556941-0656
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Traneving Outdoor AB
Org.nr: 556745-0894
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, ledarskap, personalutveckling och friluftsliv och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska även bestå av webshop samt butiksverksamhe ...
Weisser Consulting AB
Org.nr: 556928-4341
Bolagets verksamhet ska vara att driva konsultverksamhet inom IT, projektledning, produkt- och mjukvaruutveckling, multimedia och verksamhetsutveckling i allmänhet samt därmed förenlig verksamhet.