Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Vallentuna

Advaco AB
Org.nr: 556861-5396
Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning, marknadsundersökningar, information, layout, bildhantering, design av websidor samt därmed förenlig verksamhet.
Advance Consulting Sweden AB
Org.nr: 556932-2950
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot affärs-, marknads- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Business Productivity Sweden AB
Org.nr: 556495-0177
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, rådgivnings- verksamhet, utbildningsverksamhet, verksamhetsutveckling, undersökningar, handel, investeringsverksamhet i aktier, fonder, fastigheter och andra värdepapper samt i ...
Exertec AB
Org.nr: 556853-8572
Bolaget verksamhet är att, direkt eller indirekt via samarbetsbolag, tillhandahålla konsulttjänster inom data- och informationsteknologi, såsom programutveckling, systemutveckling, projektledning, verksamhetsutveckling o ...
Fredrik Carlsson Consulting AB
Org.nr: 556757-7902
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områderna verksamhetsutveckling och IT- utveckling för kunder, ge beställarstöd avseende uppdragsstyrning, projektledning, kvalitetssäkring, metoder ...
IPS Förändringskompetens AB
Org.nr: 556311-7349
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet för tillverkande företag, handelsföretag och offentliga organisationer i Europa, dock företrädesvis i Sverige. Verksamheten i bolaget inriktas mot verksamhetsutvec ...
J P Affärsutveckling AB
Org.nr: 559029-8187
Konsulttjänster med inriktning på rådgivning, analyser, verksamhetsutveckling och IT- stöd. Inriktning på : Behovsanalyser, främst avseende ekonomiprocesser, standardsystem för ekonomi, planering- och uppföljning, inköp, ...
Jagelid Consulting AB
Org.nr: 559026-4593
Aktiebolaget ska sälja konsultjänster inom IT-management, projektledning inom IT, dataprogrammering, affärs och verksamhetsutveckling inom IT, projektledning inom byggprojekt, fastighetsskötsel och reseledartjänster.
Jan Thor Konsult AB
Org.nr: 556922-8553
Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, marknadsföring och projektledning, samt utbildning inom dessa och närliggande områden.Föreläsningar och konferencieruppdrag. Coaching och mentoruppdrag. Produktion av evenema ...
Mentcon AB
Org.nr: 559018-4825
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, management och verksamhetsutveckling, eventverksamhet, köp och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Mikael Amlert Produktion AB
Org.nr: 556738-5876
Aktiebolaget ska bedriva produktion av idrott, kultur, friluftsaktiviteter, försäljning av idrotts- och frilufts- artiklar, bilder, media, konsultation och produktion inom ledarskap, verksamhetsutveckling och kvalitetssä ...
Noume Consulting AB
Org.nr: 556891-4807
Företaget utför konsulttjänster inom IT, Affärs- och Verksamhetsutveckling.