Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Vallda

Andrea Kjellerup AB
Org.nr: 559018-5657
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom IT, verksamhetsutveckling och projektledning främst inom branscherna juridik och ekonomi.
DEMC AB
Org.nr: 556978-4035
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom management, projektledning, produktutveckling, verksamhetsutveckling och marin teknik, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Hans Bågenholm AB
Org.nr: 556901-1256
Bolaget skall bedriva verksamhet med konsulttjänster inom organisations- och verksamhetsutveckling, bolaget skall ävensom äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Johan Blad AB
Org.nr: 556757-2226
Bolaget ska bedriva verksamhetsutveckling företrädesvis inom management och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva ledarskap inom jakt och hundträning, utbildning inom jakt sam ...
Leanskaparna AB
Org.nr: 556816-7364
Bolaget ska bedriva verksamhetsutveckling med Lean-metoder med inriktning mot ledning och produktutveckling.
PBL Utveckling & Handel AB
Org.nr: 556652-8997
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultationer inom affärs-, produkt-, och verksamhetsutveckling, individuell utveckling, förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
SMR Consulting AB
Org.nr: 556698-4042
Aktiebolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet beträffande 'organisation, marknadsföring och verksamhetsutveckling samt fastighets- och förmögenhetsförvaltning.