Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Upplands väsby

Aji AB
Org.nr: 556726-8338
Bolaget ska bedriva systemutveckling, konsultverksamhet, utbildningsverksamhet och handel inom verksamhetsutveckling, IT, elektronik, el och VVS. Handel med värdepapper i noterade och onoterade bolag. Därmed förenlig ver ...
Glubbdubbdribb AB
Org.nr: 556600-0757
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena ledning, verksamhetsutveckling, förändringsarbete, utbildning och seminariearbete samt köpa och sälja produkter inom området informationsteknologi. Genomföra undervat ...
Kommunprogress Sverige AB
Org.nr: 556872-3240
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda tjänster och produkter inom området uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling. Verksamheten riktar sig i första hand till kommuner, landsting, statliga myndigheter s ...
Leonid Sysoev Consulting AB
Org.nr: 556905-2789
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling, projektledning och IT-utveckling, ge beställarstöd avseende uppdragsstyrning, projektledning, kvalitetssäkring, metoder och teknik samt därt ...
lythwright AB
Org.nr: 556966-9343
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, utredning, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, IT- utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Peter Isaksson Consulting AB
Org.nr: 559027-3024
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, ledarskap, verksamhetsutveckling, management, försäljning och marknadsföring, ävensom innha styrelseuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
Planit AB
Org.nr: 556650-5896
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla tjänster inom områdena projektledning och verksamhetsutveckling.
Six feet up AB
Org.nr: 556702-0572
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, ledarskap och verksamhetsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
Viby Verksamhetsutveckling i Sollentuna AB
Org.nr: 556641-8736
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhets- och personalutveckling, företrädesvis inom förströelsebranschen, samt äga, utveckla och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.