Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Trosa

Aktiebolaget Grundstenen 99198
Org.nr: 556650-6696
Bolaget skall försälja konsulttjänster främst i form av utbildningsinsatser, ledarskapsutveckling, handledning, kvalitetsutveckling, forskning, utvärdering, metod- och verksamhetsutveckling, enkätanalyser, och mentorskap ...
Alfred Nyttovärdering & Projektledning AB
Org.nr: 556886-8649
Bolaget ska bedriva projektledning, verksamhetsutveckling och nyttovärdering, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Eklund Strategi Konsult AB
Org.nr: 556826-8592
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom affärs-, strategi- och verksamhetsutveckling, informations- teknologi, projektledning, ledarskap och säkerhet, bedriva utveckling och tillhandahållande av interne ...
K&A Ekonomi i Trosa AB
Org.nr: 556209-8938
Föremålet för bolagets verksamhet är biträde med redovisning, deklarationer, ekonomisk rådgivning, konsultationer, affärs- och verksamhetsutveckling och utbildning inom verksamhetsföremålets områden, handel med värdepapp ...
Owe G Konsult AB
Org.nr: 556640-3480
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet avseende organisations- och verksamhetsutveckling även som idka därmed förenlig verksamhet.
Trosa Redovisning AB
Org.nr: 556725-8271
Bolaget skall till företag och enskilda erbjuda administrativ hjälp såsom bokföring, bokslut, deklarationer, skatter, löner, affärs- och verksamhetsutveckling samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verks ...
Y&J Blom Management AB
Org.nr: 559030-8382
Bolaget ska bedriva konsulttjänster och projektledning inom logistik inriktad mot tillverkande industrier. Strategisk verksamhetsutveckling och grundlig omstrukturering av verksamhet för att öka effektiviteten, visualise ...