Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Sundbyberg

Andreas Brink AB
Org.nr: 556964-2902
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och IT åt näringsliv och offentlig förvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
aspiro organisationsutveckling AB
Org.nr: 556722-1337
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsult- och utbildningsverksamhet med inriktning mot verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, grupp- och ledarutveckling, coachning'handledning och konflikthantering jämt ...
BIMASO AB
Org.nr: 556745-3344
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper samt konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Cilcon AB
Org.nr: 556832-7133
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsledning, verksamhetsutveckling och IT-strategi.
Daniel Berggren Consulting AB
Org.nr: 559008-2649
Konsulttjänster inom management, IT och inbyggda system riktat mot företag inom produktutveckling och IT. Uppdragstyper omfattar bla de flesta roller inom sådana företag men med fokus på verksamhetsutveckling, projektled ...
Häggström Consulting AB
Org.nr: 556917-8782
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom främst organisations- och verksamhetsutveckling, samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Infoduction AB
Org.nr: 556691-0799
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt lönehantering och rådgivning för små och medelstora företag, konsultverksamhet i ekonomiadministrativa frågor, försäljning, utbildning och ...
INSDEV Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556744-7478
Bolagt skall självt eller genom andra bolag erbjuda IT-relaterade konsulttjänster, med speciell inriktning mot försäkringsverksamhet bedriva samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva förvaltning av och ...
Jansson Andrae Konsulter AB
Org.nr: 556792-7461
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags utveckling genom förändringsledning, verksamhetsutveckling, projektledning och utbildning och därmed förenlig verksamhet. Samt bedria konsultverksamhet avseende ind ...
MKA Hållbarhet Sverige AB
Org.nr: 556882-4741
Aktiebolaget ska bedriva utbildning och pedagogisk verksamhet inom områdena hållbar utveckling och entreprenörskap, miljö- frågor, hållbarhetskommunikation, verksamhetsutveckling, konsultverksamhet avseende företagsorgan ...
Olov Larsson Support AB
Org.nr: 559003-7619
Bolaget ska erbjuda supporttjänster inom upphandling, personal och administrativa tjänster samt verksamhetsutveckling, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Selessia AB
Org.nr: 556854-5775
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling samt bedriva utveckling av internettjänster och därtill förenlig verksamhet.
Staffan Sjödin Consulting AB
Org.nr: 556784-8642
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom personalutveckling, rekrytering och karriärstöd samt verksamhetsutveckling och interim management. Äga och förvalta fastigheter samt värde- papper jämte därmed förenlig verksamhet ...
Susanne Lindestam Konsult AB
Org.nr: 556746-1909
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, ekonomi, matematik och IT med kunder inom offentlig och privat sektor.
TM&C Technology Management and Control Consulting AB
Org.nr: 556822-1369
Verksamheten skall omfatta tjänster inom områdena teknisk projektering, teknisk projektledning, produkthantering, ekonomisk kontroll och uppföljning. Tjänster skall omfatta: Konsultation. Omfattar både operativt deltaga ...