Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Strängnäs

2B 4ever AB
Org.nr: 556909-9970
Bolaget skall bedriva verksamhet innehållande: Vandrarhem, Semesterboende, Bed and breakfast, Logi, Festlokal, Konferens, Utbildning, konferenser och seminarieverksamhet kommer att bedrivas inom friskvård, hälsa, organis ...
ALBECO AB
Org.nr: 559016-4421
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom managementområdet, från analys och utredning till affärsutveckling, organisationsutveckling och verksamhetsutveckling mot såväl privat som offentlig sektor, samt bedriva dä ...
Anne Bylund AB
Org.nr: 556894-8631
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisations-, ledarskaps-, individ- och verksamhetsutveckling samt arrangera och genomföra föreläsningar, seminarier, kursverksamhet, utbildningar och utredningar inom dessa ...
Effect Coaching AB
Org.nr: 556913-6285
Bolaget ska arbeta med personlig utveckling, bedriva verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
eunit AB
Org.nr: 556581-8266
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-området och även relaterat till verksamhetsutveckling och kvalitets- utveckling. Detta omfattar exempelvis projektledning, rådgivning, kvalitetssäkring i vårdverksamhet ...
eZE System Europe AB
Org.nr: 556655-1858
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att: Bedriva konsulttjänster med inriktning på affärs- och verksamhetsutveckling, informationstjänster, publikationer och produkter. Handel med elektronikutrustning för e ...
Future Driven Development FDD AB
Org.nr: 556614-7061
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet.
Hallgarn Konsult AB
Org.nr: 556845-2923
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-stöd, systemutveckling och verksamhetsutveckling samt i övrigt äga och förvalta lös och fast egendom.
Kajp Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556582-7440
Aktiebolaget ska bedriva konsultarbete inom områdena logistik, inköp, miljö, produktionsstyrning, projektledning, analyser, verksamhetsutveckling, riskanalyser, organisationsförändring samt därmed förenlig verksamhet. Tj ...