Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Stocksund

Apricatio AB
Org.nr: 556649-1683
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT såsom optimering av drift-, förvaltnings- och underhållsverksamhet, optimering av användning av IT-system, konsultveksamhet avseende organisations- och verksamhetsutvecklin ...
Boarcon AB
Org.nr: 556926-0150
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning mot Telecom, IT, finansiella institutioner, fotografering, projektledning, verksamhetsutveckling, byggkonsult. Uthyrning och renovering av fastigheter, kapitalförvaltn ...
Celavi Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556629-9458
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhets- utveckling, förlagsverksamhet förlagsverksamhet och utbildningsverksamhet med där tillhörande handel av tjänster och produkter och därmed förenlig verksamhet.
Fritz Change Company AB
Org.nr: 556508-4539
Bolaget skall bedriva konsultation avseende individ-, grupp-, organisation- och verksamhetsutveckling, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Fürst Innovation AB
Org.nr: 556940-5508
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom IT, strategi, rådgivning och verksamhetsutveckling, även idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska utveckla och sälja IT-lösningar till företag och konsumentmarknader. Bolaget s ...
Gavefalk & Partners AB
Org.nr: 556907-0237
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- utveckling, verksamhetsutveckling, marknadsföring, försäljning, kommunikation, utbildning och event. Bolaget skall vidare driva handel med fastigheter, fastighetsförva ...
Hagel Invest & Ventures AB
Org.nr: 556933-9418
Hagel Invest & Ventures AB ska bedriva verksamhet inom fyra områden: Investeringar i onoterade bolag, försäljning av konsulttjänster inom telekommunikationsområdet samt verksamhetsutveckling, utveckling av och handel med ...
Jenny Hermelin AB
Org.nr: 556939-5014
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom pr, kommunikation, organisations- och verksamhetsutveckling samt coaching.
level 45 AB
Org.nr: 556929-1346
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet ifråga om strategisk utveckling, organisations- och verksamhetsutveckling, IT- tjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också förvalta värdepapper, egendom och därmed fö ...
M & P Norman Consultants HB
Org.nr: 969613-7695
Utbildning och konsultverksameht inom finansiell ekonomi och verksamhetsutveckling.
Magnacarta KB
Org.nr: 969634-4549
Konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård med inriktning på utredningar, granskningar, medicinsk utvärdering, lednings-, kvalitets-, kompetens- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Marie Björkman Consulting AB
Org.nr: 556887-8838
Aktiebolaget ska bedriva verksamhetsutveckling och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
NIP Nordic Infrastructure Partners AB
Org.nr: 556974-8824
Företaget skall bedriva rådgivningsverksamhet avseende investeringar i infrastrukturtillgångar, infrastrukturverksamhet samt liknande verksamheter och tillgångar. Infrastrukturtillgångar som är föremål för verksamheten ä ...
Olheim Konsult AB
Org.nr: 556805-6963
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet ifråga om strategisk utveckling, organisations- och verksamhetsutveckling, HR- tjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också förvalta värdepapper, fast egendom och därm ...
Red Jade AB
Org.nr: 556334-6344
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, verksamhetsutveckling, riskkapital och finansiell ekonomi, värdepappersförvaltning, handel med och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Strategy & Communications Scandinavia AB
Org.nr: 556829-3533
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning inom ekonomi, finans, IT, strategi och verksamhetsutveckling samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.