Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Spånga

AddApp CRM Solutions AB
Org.nr: 556905-3464
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, projektledning, verksamhetsutveckling, försäljning av mjukvaror och därmed förenlig verksamhet.
Broman IT Consulting Spånga AB
Org.nr: 556766-5061
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom systemutveckling, projektledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling, bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig ve ...
Crosscompany Consulting AB
Org.nr: 556619-9187
Bolaget ska bedriva projektledning, utbildning och konsultation inom försäljnings-, affärs- och verksamhetsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva köp, försäljning och förvaltning av fas ...
Elvevate Consultancy AB
Org.nr: 559004-4367
Bolagets verksamhet ska primärt vara att leverera konuslttjänster i samband med verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. I framtiden även terapuetisk verksamhet kopplat till personlig utveckling.
Flystaslingan AB
Org.nr: 556971-5393
Konsultationer inom verksamhetsutveckling och företagsledning, IT-frågor samt förvaltande av fast och lös egendom.
JANOW Consulting AB
Org.nr: 556684-5508
Bolaget skall bedriva konsultationer inom verksamhetsutveckling, kvatitetsstyrning samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
JSM IT Ledning AB
Org.nr: 556741-1748
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och försäljning inom områdena ledning, verksamhetsutveckling, förändringsarbeten, projektledning, systemarbete, programmering, utbildning och seminariearbete samt köpa och sälja prod ...
Link 2 Learn Nordic AB
Org.nr: 556799-7308
Bolaget skall tillhandahålla olika nätverksforum för lärande och utbildning anpassade efter deltagarnas behov och utmaningar. Bolaget erbjuder därutöver olika konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling såsom ...
Mats Jönsson i Stockholm AB
Org.nr: 556948-9569
Bolaget huvudsakliga verksamhet är att bedriva styrelsearbete, rådgivning avseende företags- och verksamhetsutveckling samt investeringar i lös (värdepapper) och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
MomandBaby AB
Org.nr: 556754-6154
Aktiebolaget ska bedriva handel med möbler, kläder, presentartiklar, barnartiklar, datorer och annan hårdvara samt rådgivning inom strategisk verksamhetsutveckling, IT-utveckling samt livsmedelshygien.
Navinec AB
Org.nr: 556964-4700
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, affärsstrategi och projektledning, bedriva kursverksamhet, förvalta värdepapper och fastigheter samt investera i, och idka, därmed förenlig verksamhe ...
Prepensa AB
Org.nr: 556676-0129
Bolaget tillhandahåller konsulttjänster inom risk- och krishantering, organisations- och verksamhetsutveckling och förändringsledning.
SD3 Consulting AB
Org.nr: 556980-6994
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, verksamhetsutveckling, ledningsstöd samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget får även äga och förvalta värdepapper.
Vendero AB
Org.nr: 556888-9504
Bolagets skall erbjuda konsultativ verksamhet inom redovisning, affärsutveckling, utbildning, verksamhetsutveckling och IT samt därtill hörande verksamhet. Verksamheten syftar även till köp och försäljning av fastigheter ...
Weserhak Management AB
Org.nr: 556818-0987
Bolaget ska bedriva konsultationer om förändringsledning inom verksamhetsutveckling och IT. Projektledning, ledarskapsträning samt därmed förenlig verksamhet.