Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Skövde

High Performance Management System i Skövde AB
Org.nr: 556797-1865
Bolaget ska bedriva verksamhetsutveckling genom att kartlägga, analysera, effektivisera samt sätta upp ett system för att befästa uppnådda resultat i värdeflöden hos organisationer och företag inom alla branscher och bol ...
J & T Consulting i Skövde HB
Org.nr: 969699-9896
Datakonsulttjänster för verksamhetsutveckling med hjälp av IT.
Make IT so AB
Org.nr: 556843-0846
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulting inom organisation, verksamhetsutveckling, ledarskap och IT samt därmed förenlig verksamhet.
Next Improvement Sweden AB
Org.nr: 556924-8320
Bolaget skall bedriva verksamhetsutveckling, utbildning, stödsystem och tjänster inom underhåll och produktions- effektivtet samt annan därmed förenlig verksamhet.
PK Invest AB
Org.nr: 556907-0484
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom produktionskompetens, företagsledning, management och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Plantin Medical AB
Org.nr: 556924-9096
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarpraktik, uthyrning av läkartjänster, bedriva medicinsk utbildnings- verksamhet samt verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård och därmed förenlig verksamhet.
Y Frank AB
Org.nr: 556945-7814
Företaget bedriver medieproduktion inom musik och underhållnings- branschen samt konsultering inom databranschen med inriktning på projektledning, verksamhetsutveckling, drift och förvaltning inom databranschen.