Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Skärholmen

Bluebonnet AB
Org.nr: 556869-7170
Aktiebolaget ska bedriva aktie och kapitalförvaltning samt investering, fastighetsinvestering, förvaltning samt innehav. Mjukvaruproduktutveckling, byggande'etablering av mjukvaru- lösningar som tjänster. Konsulttjänster ...
HASNA SERVICE AB
Org.nr: 556886-9530
Bolaget skall bedriva personlig assistans inom hemsjukvården för personer med handikapp samt åldersrelaterade sjukdomsförändringar och därmed förenlig verksamhet, samt import och export av inredningar och interiörer,matp ...
Modersmålcenter I Stockholm AB
Org.nr: 556498-8862
Bolagets verksamhet skall vara verksamhetsutveckling att bedriva modersmålsundervisning och uppdrag liknande detta inom skola och utbildning.