Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Sigtuna

Abiding Management Sweden AB
Org.nr: 556813-7284
Bolaget erbjuder konsulttjänster inom IT- branschen. Erbjuder tjänster inom projektledning, management, verksamhetsutveckling och utveckling för nationella och internationella företag och kunder som har verksamhet i Sver ...
Aliro AB
Org.nr: 556967-7320
Bolaget skall vara verksamt inom konsulting, undervisning och coaching i grupp och ledarskapsutveckling samt verksamhetsutveckling. Bland annat kommer UGL utbildningar att ges men även annan utbildning, ledning och coahi ...
Cavere Consulting AB
Org.nr: 556875-6984
Bolaget skall mot juridiska personer utveckla och tillhandahålla kvalificerade tjänster inom riskhantering, krishantering, egendomsskydd och trygghetslösningar samt verksamhetsutveckling, äga och förvalta fast och lös eg ...
Fjällbäcken i Klippen AB
Org.nr: 556760-1793
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ledarskaps- och verksamhetsutveckling, investering i värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Hyesia AB
Org.nr: 556813-8670
Bolaget skall bedriva ledarskaps- och verksamhetsutveckling, marknadsföringstjänster, kontorsadministration, elinstallationer och därmed förenlig verksamhet.
Mats Carlson Management Consulting AB
Org.nr: 556806-8513
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management och verksamhetsutveckling.
Matts Lindman Konsult AB
Org.nr: 556337-6184
Bolaget skall bedriva konsultation och administration inom ekonomi och verksamhetsutveckling åt företag, organisationer och myndigheter. Vidare utveckla och driva projekt inom nyföretagande samt delta i samarbetsprojekt ...
Scandinavian Health Innovator AB
Org.nr: 559014-0579
Företaget bedriver strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, omsorgen. Företaget bedriver även utbildning inom området.