Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Saltsjöbaden

Amanda Consulting i Saltsjöbaden AB
Org.nr: 556670-3061
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling avseende alla branscher och dimensioner, företrädesvis inom fastighetsbranschen, försvarssektorn, detaljhandeln och fordonsindustrin, förvaltning samt ha ...
Bluecore AB
Org.nr: 556551-0491
Bolaget skall bedriva konsultationer och utbildning inom affärs- och verksamhetsutveckling, förvaltning med lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Carl Schlyter Consulting AB
Org.nr: 556796-4506
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utveckling inom områdena strategi, analys, utredning, verksamhetsutveckling, nätverk- och interaktion mellan organisationsenheter och individer, management, ledningssystem, proce ...
Danowsky Lidström AB
Org.nr: 559018-2670
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller genom andra bolag äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom administrativa tjänster och verksamhetsutveckling, samt bedriva ...
eMitto AB
Org.nr: 556576-8438
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende projektledning och verksamhetsutveckling samt handel med lös och fast egendom.
HOCO Consulting AB
Org.nr: 556983-3683
Bolaget ska bedriva verksamhet inom konsulting, rådgivning, coaching, föreläsningar, och utbildning, verksamhet inom inspirationsresor och lagbyggande aktiviteter i Sverige och utomlands i syfte att utveckla ledarskap oc ...
Limax i Saltsjöbaden AB
Org.nr: 556735-5978
Bolaget skall bedriva konsultation i verksamhetsutveckling och distribution av sportartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Marketing Response & Transport Sweden AB
Org.nr: 556872-2499
Företaget skall bedriva verksamhet inom konsulting avseende verksamhetsutveckling, försäljning, ekonomi och coaching. Företaget skall även bedriva verksamhet inom transportområdet.
Mementor Ledarskap AB
Org.nr: 556719-3338
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området ledar- och verksamhetsutveckling. Bolaget ska dessutom bedriva handel, kunskap- och produktutveckling inom området hantverk samt därmed förenlig verksamhet.
RTB Konsult AB
Org.nr: 556771-8548
Föremålet för bolagets verksamhet är projektledning, projektstöd, projektrevision samt verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
SICS Application AB
Org.nr: 556840-0393
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, personlig utveckling och grafisk design samt därmed förenlig verksamhet.
Thomas Dimming AB
Org.nr: 556956-0112
Företaget ska tillhandahålla konsultativa tjänster inom verksamhetsutveckling.
TwentyFive Ventures AB
Org.nr: 556743-2850
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, äga och förvalta aktier i dotterbolag samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Vistecumesto AB
Org.nr: 556603-2628
Bolaget ska dels erbjuda konsulttjänster såsom projektledning, kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling, utbildning, kommunikation, information och administration, dels att fånga möjligheter att investera i bolag och fast ...