Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Nyköping

Care Of Lindahl AB
Org.nr: 556898-3588
Bolaget ska idka medicinsk konsultverksamhet avseende verksamhetsutveckling, rådgivning, utbildning samt utföra och förmedla sjukvårdstjänster, jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva produktion och ha ...
FörMÅ AB
Org.nr: 556816-9469
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet företrädesvis inom data, informationshantering och utveckling av datasystem, bedriva utbildning och certifiering inom dataområdet, bedriva handel med och förvaltning av värdepap ...
In change consultant AB
Org.nr: 556850-3915
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att leverera konsulttjänster i samband med verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Joakim Lundin Consulting AB
Org.nr: 556630-8754
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling och IT-utveckling, för kunder ge beställarstöd avseende uppdragsstyrning, projekt- ledning, kvalitetssäkring, ...
NK Business Consulting AB
Org.nr: 556937-2013
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning jämte därmed förenlig verksamhet.
Precomp Holding AB
Org.nr: 556840-5012
Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Projektutveckling Kjell Fredriksson AB
Org.nr: 556768-7032
Bolaget ska bedriva utbildning, utveckling och rådgivning inom projekt- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Sectite AB
Org.nr: 556844-4953
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom informationsteknik, projektledning och verksamhetsutveckling, handel med hårdvara, mjukvara och tjänster, import- och exportverksamhet av produkter inom informationsteknik sam ...