Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Mölndal

Alphovgruppen AB
Org.nr: 556833-8205
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva föreläsningar, utbildningar, sportevent, coachning tränaruppdrag, utbildningsverksamhet inom personlig-'gruppeffektivitet, affärs- och verksamhetsutveckling, utbildningar ...
Bucctus Sales Consulting AB
Org.nr: 556895-9497
Företagets ska bedriva konsultverksamhet inom IT och telekombranschen med inriktning mot försäljning och verksamhetsutveckling.
Carabiner AB
Org.nr: 559022-4258
Aktiebolaget skall bedriva teknisk konsulation och utveckling av elektroniska styrsystem med datorer företrädevis mot verkstadsindustrin, mjukvaruutveckling, kurser, rådgivning, verksamhetsutveckling, rekrytering, förval ...
Carlsson Internal Control Consulting AB
Org.nr: 556900-8666
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla rådgivningstjänster och resurser inom projektledning, verksamhetsutveckling, processutveckling, informationssäkerhet, internkontroll, IT-management, systemutvecklin ...
Exsolvi Holding AB
Org.nr: 556863-4397
Bolaget skall etablera, förvärva, äga och förvalta bolag samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall b ...
Gothenburg Offshore Technologies AB
Org.nr: 556777-2701
Bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och driva teknisk offerering, datakonsultation och verksamhetsutveckling inom sektorn offshore.
Grunander Consulting AB
Org.nr: 556835-3410
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling, värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
IN Utbildning AB
Org.nr: 556836-0399
Utbildning inom IT och verksamhetsutveckling.
Inter Humans Utveckling HB
Org.nr: 969709-6668
Utveckling, konsultation och handledningsverksamhet inom näringsliv, privat och offentlig sektor. Bolaget är verksamt främst inom områderna verksamhetsutveckling såsom arbetslagsutveckling och-eller personlig utveckling ...
J A Sjöström AB
Org.nr: 556995-5718
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Karthana AB
Org.nr: 556945-9265
Företaget bedriver mjukvaruutveckling samt konsultverksamhet inom data, IT, verksamhetsutveckling, management och ekonomi. Företaget bedriver även aktiehandel.
Mind Me Utveckling AB
Org.nr: 556981-3453
Bolaget skall erbjuda företag samt privatpersoner coachning i enskilda samtal och i grupper med ledarskap-, sälj-, karriär- eller livscoachning som inriktning. Vidare skall bolaget erbjuda rådgivning och stöd i förändrin ...
mistQ Projekt & Process AB
Org.nr: 559014-2260
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom projektledning, kvalitetssäkring samt process- & verksamhetsutveckling för industri & tjänsteföretag och därmed förenlig verksamhet.
Occamed HB
Org.nr: 969744-4108
Konsultverksamhet inom marknadsföring och verksamhetsutveckling. Tjänsteleverantör inom layout och design, samt handel med hälsokost, skönhetsprodukter, läkemedel och medicintekniska hjälp- medel.
OptiCon AB
Org.nr: 556839-3051
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer, utbildning, uthyrning av personal, organisations-, ledarskaps-, kvalitets-, och verksamhetsutveckling inom sjuk- och hälsovård samt förvaltning av värdepap ...
Vård-och Stödsamordningsgruppen Jenina AB
Org.nr: 556887-6493
Bolaget skall bedriva utbildning, handledning, rådgivning, konsultverksamhet inom organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, management samt tillhandahålla tjänster inom samma områden till både privata och offentlig ...
Winroth Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556809-2919
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom teknisk forskning och utveckling samt därmed förenlig verksamhet.