Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Lomma

ADCetA Partners AB
Org.nr: 556676-9864
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, bedriva utvecklingsverksamhet inom ledar- skap, process och organisation samt äga och förvalta aktier, fastigheter eller företag samt där ...
DaMan Consultning AB
Org.nr: 556860-4440
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet med konsultationstjänster inom IT, Telekommunikation, Verksamhetsutveckling, Systemutveckling, Kundservice, Account management, Försäljning och därmed för ...
Henric Ungh AB
Org.nr: 556923-4379
Min verksamhet skall i huvudsag syssla med: - Grupp- och teamutveckling - Ledarskap - Organisationsutveckling - Projekt och projektledning - Verksamhetsutveckling affärsutveckling - Individuell chefscoaching
Maderik Holding AB
Org.nr: 556862-7292
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, direkt eller genom dotterbolag, förvalta dotter- och intresseföretag och liknande investeringar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Mejvik Consulting AB
Org.nr: 556570-1801
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende verksamhetsutveckling, marknadsföring och ledning av företag och kvalificerade projekt samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Optidig AB
Org.nr: 559022-5974
Bolaget ska bedriva konsult-, utbildnings-, och utvecklingsverksamhet inom reklam, försäljning, marknad, media och kommunikation, inom såväl online och digitalt som offline, samt erbjuda helhetslösningar inom detsamma. U ...
Quadentia Business Solutions AB
Org.nr: 556952-3391
Aktiebolaget ska huvudsakligen bedriva konsutlverksamhet inom områdena management, affärs- och verksamhetsutveckling, produkt- och projektledning, administration och organsiation. Bolaget skall även erbjuda IT- och andra ...
Release & Reload HB
Org.nr: 969763-7347
Företaget skall bedriva 1. Stöd vid organisations- och verksamhetsutveckling. 2. Handel inom modebranschen
Vångö Consulting AB
Org.nr: 556951-7336
Bolaget ska utöva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning, IT-utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Öresund Management AB
Org.nr: 556845-3145
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena organisation, verksamhetsutveckling och företagsledning, förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.