Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Lidköping

adserenta AB
Org.nr: 556555-1750
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom utbildning, verksamhetsutveckling, företagsfinansiering, verksamhetsledning, äga och förvalta fast egendom samt värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Benolo AB
Org.nr: 556834-1142
Bolaget ska bedriva försäljning, montering, förvaltning och konsulttjänster inom fastigheter, förvaltning av värdepapper. Vidare ska bolaget även bedriva konsulttjänster inom företags- och verksamhetsutveckling och IT-ve ...
Blå Safir AB
Org.nr: 556335-0411
Bolaget skall bedriva organisations- och verksamhetsutveckling inom socialtjänstens område, samt därtill gränsande samarbetspartners. Bolaget skall även bedriva vidare psykosocial resursinventering och metodstöd vid konf ...
Bumblejet HB
Org.nr: 969679-2820
Verksamhetsutveckling ' affärsutveckling.
Catima Consulting AB
Org.nr: 556930-0790
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva projektledning, verksamhetsutveckling, affärsutveckling, programmering, utveckling av webbsidor samt upphandlingshjälp vid införskaffande av IT-system samt därmed förenlig v ...
Edström Konsult Västsverige AB
Org.nr: 556903-9539
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT management, projektledning och verksamhetsutveckling, bedriva utveckling och försäljning av IT-programvara, förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamh ...
Impressive Consulting i Sverige AB
Org.nr: 556887-3938
Företaget ska bedriva konsultativ verksamhet avseende projektledning, verksamhetsutveckling, IT-management samt utveckling av produkter inom området informationsteknologi, samt idka annan med nu nämnda verksamhetsgrenar ...
Leif Samuelsson Konsult AB
Org.nr: 556798-5279
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra verksamhetsutveckling för små och medelstora företag, från bra till bäst, inom såsom verkstads- industri- arbetsmiljö, resurssnål produktion samt allt inom lagerflödeverksa ...
Patrick Juslin Consulting AB
Org.nr: 556946-5403
Konsultverksamhet inom projektledning och verksamhetsutveckling för lokala och globala företag.
Thomas Jansson Consulting AB
Org.nr: 559022-2898
Rörelsen ska bedriva konsult och utbildningsverksamhet främst inom verksamhetsutveckling, ledarskap, organisationsutveckling, coachning, ekonomistyrning och implementering av IT som beslutsstöd därtill äga och förvalta f ...