Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Kungsbacka

bearIT AB
Org.nr: 556801-6959
Affärsidén är att erbjuda tjänster inom projektledning, affärssystem, verksamhetsutveckling, supply chain management, logistik och allmän IT. Vid behov kommer även hårdvara inom IT- data-telecom erbjudas. Företaget komme ...
Bruhns bolag HB
Org.nr: 969724-1462
Dagligvaruhandel, café, konsultverksamhet inom data projektledning och verksamhetsutveckling samt fotograf.
Buyers Service i Göteborg AB
Org.nr: 556680-6658
Bolaget ska bedriva verksamhet inom inredning, present och blomsterbranschen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska sälja produkter och tjänster inom marknadsföring och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verk ...
Cemer AB
Org.nr: 556869-3765
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling samt konsultverksamhet och handel med produkter inom hudvård och make-up.
Claes Hansen Development AB
Org.nr: 556716-4784
Bolaget skall bedriva kundanpassad mjukvaruutveckling samt generell mjukvaruutveckling. Konsulttjänster inom mjukvaruområdet såsom projektledning, verksamhetsutveckling och kvalitetsutveck ling. Fotografisk verksamhet ge ...
Jacobsen Consulting AB
Org.nr: 556836-8707
Bolagets verksamhet är att bedriva konsult verksamhet med vikten lagt på rådgivande konsultation inom verksamhetsutveckling, projekt ledning och koncept skapande aktiviteter och därmed förenlig verksamhet.
Palbrant Engineering Services AB
Org.nr: 559040-2656
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, management, verksamhetsutveckling och riskhantering samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva handel med värdepapper.
Rademalm Kvalitetsutveckling AB
Org.nr: 556651-2405
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling gentemot privata, kommunala och statliga organisationer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva verksamhet avseende import och försäljn ...
Trygg Kirurgi Göteborg AB
Org.nr: 559020-9150
Bolaget skall bedriva verksamhet inom sjukvård innefattande medicinsk och kirurgisk konsultation, utredning, behandling inkluderande kirurgi och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet inom sju ...
XR Consulting AB
Org.nr: 556799-4263
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT management och verksamhetsutveckling, bedriva utveckling och försäljning av IT-programvara, förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
XRC Sweden AB
Org.nr: 556697-5503
Bolagets verksamhet ska vara att äga och driva bolag inom verksamhetsutveckling, IT och grafisk design samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.