Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Kullavik

BH Management Konsult AB
Org.nr: 556618-9741
Aktiebolagets verksamhet ska vara verksamhetsutveckling och konsulting inom tillverkningsindustrin såsom byggnadsprodukter och byggnadstillbehör, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Brightima AB
Org.nr: 556999-7678
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt förmedla konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, affärsutveckling och marknadsföring samt bedriva projektering, utredning och försäljning av produkter inom elteknik och dä ...
Indicia AB
Org.nr: 556645-2008
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, ekonomi, finans, utbildning, kommunikation och marknadsföring. Samt förvaltning av kapital, lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget be ...
ISEL Consulting AB
Org.nr: 556983-7130
Företaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning mot utvärdering och verksamhetsutveckling
ME2C Molinder Energy & Environment Consulting AB
Org.nr: 556680-0115
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva projektledning, verksamhetsutveckling, planerings-, utrednings-, utbildnings- och besiktningsuppdrag inom energi och miljö samt förvalta värdepapper samt därmed förenlig v ...
Navi Verksamhetsutveckling HB
Org.nr: 969715-8492
Konsultverksamhet med inriktning på självutvecklande insatser genom affärsplanearbete organisationsöversyn samt utveckling av metodik och struktur för medelstora företag. Utbildnings- verksamhet inom ledarskap, verksamhe ...
sakall AB
Org.nr: 556806-6731
Bolaget skall bedriva ansiktsbehandlingar och massage. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och verksamhetsutveckling med inriktning på it-tjänster
Ström & Ström Consulting AB
Org.nr: 556976-5240
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster och utbildning inom verksamhetsledning och verksamhetsutveckling, samt teknik inom skogs-, kemi-, verkstadsindustri och telecombranchen, och därmed förenli ...
Vigor Management AB
Org.nr: 556597-6007
Bolaget skall bedriva konsultationer, utbildning och metodutveckling inom områdena verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling, strategiutveckling och förändringsprocesser samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äv ...
WW Research & Management AB
Org.nr: 556750-6901
Konsulttjänster, tex projektledning, produktmanagement, organistions- och verksamhetsutveckling, kliniska prövningar, patientrekrytering. Varuhandel som uppstår som en del av projekt där material behövs i projekten. bran ...